Z 8 uchazečů na zhotovení zakázky “I/38 Pňov – Předhradí – Nová Ves I oprava komunikace a odvodnění” jsme vybrali sdružení firem Tannaco a.s. a Cesty SK s.r.o., které nabídlo nejvýhodnější nabídku a smluvně se zavázalo dílo realizovat za 11, 76 mil. Kč bez DPH s dobou uvedení do provozu 90 kalendářních dnů. Zakázku se nám tak podařilo vysoutěžit o třetinu levněji, než byla předpokládaná hodnota veřejné zakázky dle zadávací dokumentace, tedy 17,6 mil. Kč bez DPH. Práce plánujeme zahájit od pondělí 12.4.2021.

Důvodem opravy je špatný technický stav povrchu vozovky, kdy již byla vyčerpaná životnost krytových vrstev. Na povrchu komunikace vyskytují vyjeté koleje, dochází k vytláčení asfaltových vrstev do stran. Dále je možné pozorovat příčné, podélné, divoké, široké i úzké praskliny a výtluky. Opravovat budeme úsek v celkové délce 2,2 kilometrů, který bude začínat před křižovatku na Velim v obci Nová Ves I a končit na hranici obce Pňov – Předhradí. Opravovat se nebude most ev.č. 38-034 přes železniční trať a k němu přilehlé části komunikace silnice I/38. V rámci opravy dojde k celoplošné výměně krytu (niveleta zůstává zachována), odebrání a vybudování nových krajnic, obnovení funkčnosti příkopů (opravy příčných propustků), výměna a doplnění stávajícího poškozeného záchytného zařízení. Vodorovné a svislé dopravní značení bude obnoveno ve stávajícím rozsahu. 

Práce na opravě jsou plánovány za provozu na silnici I/38 s jeho částečným omezením. V aktuálním místě prací v délce maximálně 800 metrů se předpokládá vedení dopravy v jednom průjezdném jízdním pruhu s kyvadlovým řízením dopravy světelným signalizačním zařízením, v době dopravní špičky pak operativně regulovčíky. Konečné rozhodnutí bude záviset na příslušném silničním správním úřadě.

 

 

Print Friendly, PDF & Email