Vybrali jsme zhotovitele stavby obchvatu Olbramovic. Společnost M-Silnice a.s. postaví přeložku stávající komunikace I/3 za 320,938 mil. Kč bez DPH. Na základě dnešního jednání mezi investorem a zhotovitelem byl termín předání staveniště stanoven na 12. dubna. Práce zahájí zhotovitel hned v následujících dnech po převzetí, kdy budou probíhat zejména vytyčovací a zemní práce. Řidičům stavbu předáme do užívání za 23 měsíců, tedy v březnu 2023.

Obchvat Olbramovic je jednou z dopravních staveb na silnici I/3, která má přispět k vyšší plynulosti provozu na této dopravně vytížené komunikaci suplující na území Středočeského kraje dálnici D3, přičemž tyto stavby najdou své uplatnění i po zprovoznění středočeského úseku D3. Se silnicí I/3 se totiž počítá jako s objízdnou komunikací v případě uzavření dálnice.
V Olbramovicích silnice navíc prochází středem obce a dělí ji tak na 2 poloviny, což je s ohledem na intenzitu provozu (v průměru téměř 19000 vozidel denně) stav nevyhovující z hlediska bezpečnosti silničního provozu. Právě přeložení komunikace na východ od Olbramovic tuto již léta neutěšenou situaci vyřeší. Vyvedení dopravy mimo obec samozřejmě přispěje i ke zlepšení životních podmínek obyvatel.  

 

 

Print Friendly, PDF & Email