Od zítřka 2.4. až do pondělí 5.4. bude probíhat výstavba dopravně inženýrského opatření (DIO) před zahájením 2. etapy rekonstrukce AB povrchu vozovky a 7 mostních závěr Radotínského mostu na dálnici D0 mezi tunely Lochkov a Cholupice, čímž navážeme na práce provedené v loňském roce.

Letos však budeme pracovat v levém jízdním pásu ve směru k dálnici D1. Stěžejní práce budou spočívat ve frézování starých konstrukčních vrstev vozovky, na mostě do hloubky 40m a na předmostí 40+80mm, opravě izolace a odvodnění, pokládce nových konstrukčních vrstev vozovky a obnově vodorovného dopravního značení. Pracovat se však rovněž bude na úpravě mostních závěrů, obnově indukčních smyček a čidel ve vozovce nebo svodidlech. Samotné práce začnou v úterý 6.4. frézováním konstrukčních vrstev vozovky.

Jak již je zřejmé z výstavby DIO, budou i letos práce probíhat za provozu. Řidiči musí počítat s realizací částečných uzavírek a úpravami dopravně inženýrského opatření v závislosti na aktuálním postupu prací, aby byla zachována maximální plynulost provozu a současně bezpečnost účastníků silničního provozu i pracovníků. V souvislosti s uzavírkami větví MUK Zbraslav  se bude jezdit i po objízdných trasách.

Výstavba DIO provoz v průběhu svátků a víkendu omezí v obou jízdních pásech a jezdit se bude ve směru na Plzeň i na Brno jedním jízdním pruhem. Po dokončení výstavy omezení dne 5.4. 12:00 bude úprava provozu následující a to až do 16.4. 20:00 hodin.

Bude uzavře současně  levý jízdní pruh a část pravého jízdního pruhu v km 13,435–9,610 vlevo vč. vratné nájezdové větve MÚK Zbraslav (EXIT 10) vlevo a levý jízdní pruh, prostřední jízdní pruh a část pravého jízdního pruhu v km 9,610–9,250 vlevo.
Provoz bude veden v režimu 1/1+2 a po objízdné trase za uzavřené větve MUK Zbraslav.

I letos předpokládáme dopravní komplikace, které v loňském roce vedly až k řízenému provozu v tunelech a kolonám. Ukončení celé rekonstrukce je plánováno demontáží dopravně inženýrského opatření v průběhu 1.-2.5. 2021.

 

Print Friendly, PDF & Email