Modernizace úseku 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec dálnice D1 pokračuje další etapou a s ní bude souviset i změna dopravně inženýrského opatření. 

Od 1.4. bude uzavřena odpočívka Speřice na 83 kilometru ve směru na Brno. S jejím uzavřením se počítá do 8.5.

Od 3. 4. 2021, 6:00 hod. do 5. 4. 2021, 12:00 hod. zahájí výstavba dopravně inženýrského opatření  pro etapu 3.B.  Provoz v km 85,250 – 86,100 a km 89,030 – 91,350 ve směru na Brno a v km 92,050 – 89,200 a km 86,350 – 85,450 ve směru na Prahu bude veden jedním provizorním jízdním pruhem. Uspořádání jízdních pruhů 1/1.

Od 5. 4. 2021, 12:00 hod. do 8. 5. 2021  bude uzavřen levý jízdní pás v km 91,527– 90,030, uzavření výjezdové větve a východní nájezdové větve MÚK 90 Humpolec vlevo a uzavření části nájezdové větve MÚK 81 Koberovice vpravo. Uspořádání jízdních pruhů 2/2.
Objízdná trasa
za výjezdovou větev bude vedena po D1 s otočením přes MÚK 81 Koberovice. Objízdná trasa za východní nájezdovou větev bude vedena po I/34 s otočením na okružní křižovatce v Humpolci zpět na D1 západní nájezdovou větví.

Ve spolupráci se zhotovitelem se podařilo zkrátit uzavření západní nájezdové větvě na Prahu ( ve směru od Humpolce). Původně se počítalo s jejím uzavřením již od 5.4. Nicméně na základě iniciativy zhotovitel-investor k jejímu zavření dojde až 26.4. a otevřena bude společně s celou křižovatkou MÚK Humpolec vlevo 8.5.2021. Díky nově zvolenému postupu vůči ZDS bude doba vedení objízdné trasy  po D1 s otočením přes MÚK 104 Větrný Jeníkov kratší o 21 dnů. 

 

Print Friendly, PDF & Email