Probíhá veřejné výběrové řízení na zhotovitele akce “Debř-Kosmonosy- oprava povrchu vozovky a odvodnění v km 31,32-33,49”  v předpokládané hodnotě 55,59 mil. Kč bez DPH.  K 30.3. jsme obdrželi celkem 6 nabídek s nejnižší cenou 33,8 mil. Kč bez DPH a s dobou uvedení do provozu 90 kalendářních dnů. Nyní probíhá hodnocení všech došlých nabídek z hlediska splnění podmínek daných zadávací dokumentací a z hlediska jejich výhodnosti dle stanovených hodnotících kritérií.

 Začátek opravy komunikace začíná napojením na okružní křižovatkou silnice I/38 s ulicí Josefodolská v provozním staničení cca 31,32 km. Řešený úsek komunikace dále pokračuje východním směrem až k napojení na okružní křižovatku ulic Průmyslová x tř. Václava Klementa a Boleslavská v provozním staničení 33,50 km. Celková délka řešeného úseku je cca 2,18 km. Řešený úsek je v plánu rozdělit do 3 hlavních etap z důvodu co nejmenšího omezení dopravy a v rámci daných etap provést práce za provozu. Ten bude v aktuálním místě prací řízen kyvadlově.

V průběhu realizace akce bude provedeno zejména odfrézování stávajících asfaltových vrstev do požadované hloubky, případná sanace podkladních vrstev, osazení nových obrub a položení nových asfaltových vrstev. Následně proběhne úprava nezpevněných krajnic, odvodňovacích žlabů, osazení a úprava záchytného systému. Pročistí se odvodňovací příkopy a ozelení stavbou dotčené nezpevněné plochy.

V závislosti na postupu další přípravy bychom stavbu rádi zahájili nejpozději v průběhu 3. čtvrtletí.

Print Friendly, PDF & Email