Před velikonočními svátky jsme zahájili realizaci akce “I/16 Vysoká Libeň – Mělnické Vtelno oprava povrchu komunikace a odvodnění” Opravu silnice I/16 v délce 700 metrů mezi Vysokou Libní a Mělnickým Vtelnem (okr. Mělník) provádí společnost SaM silnice a mosty a.s.  za cenou 6 719 316,- Kč bez DPH.

Cílem opravy je obnova krytu vozovky (stmelených vrstev) od stávající příčné spáry ve vozovce před koncem obce Vysoká Libeň po příčnou spáru za křižovatkou do Mělnického Vtelna (sil. III/2743). Na povrchu komunikace se zde vyskytují divoké, příčné, podélné a rozvětvené praskliny a drobné výtluky.  
V rámci opravy dojde k celoplošné výměně krytu vozovky (frézování + pokládka). Stávající krajnice budou seříznuty na hloubku minimálně 150 mm, budou upraveny do příslušného sklonu a následně dosypány a zhutněny. Bude obnovena funkčnost příkopů, a jelikož se podél komunikace nachází několik sjezdů s propustky, budou tyto většinou odstraněny a nahrazeny novými betonovými troubami se prefabrikovanými betonovými šikmými čely. Stávající ponechané propustky budou vyčištěny. U  jedno ze 2 příčných propustků pod komunikací dojde k seříznutí v patě náspového tělesa a odláždění výtoku z lomového kamene do betonu. U  druhého bude odlážděn svah zemního tělesa v místě výtoku. Vodorovné a svislé dopravní značení bude obnoveno podle současného stavu.

Práce jsou plánované na 30 kalendářních dnů a s uvedením celého úseku do provozu tak počítáme koncem měsíce dubna 2021. Oprava probíhá za provozu po polovinách.  Délka pracovních míst, na kterých je omezena doprava na polovinu komunikace nepřesahuje  400 m. V těchto úsecích je pak provoz řízen kyvadlově pomocí světelné signalizace  a v hodinách s vyšší dopravní intenzitou také proškolenými regulovčíky, aby byla zajištěna maximální plynulosti provozu více jak 4000 vozidel, která tímto úsekem denně projedou.

 

Print Friendly, PDF & Email