10.4. zahajujeme rekonstrukci opěrné zdi, která stabilizuje těleso komunikace I/9 na průtahu obcí Tupadly (okr. Mělník). Nezbytné zajištění bylo provedeno již na podzim loňského roku, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost a v průběhu zimní údržby nebyl omezen provoz kyvadlovým režimem dopravy, který tu byl zaveden.

Zeď v délce 40 metrů se nachází při levém okraji silnice ve směru jízdy na Č. Lípu. Vlivem souběhu působení klimatických jevů a těžké dopravy jsme zaznamenali nestabilitu konstrukce vozovky a to zejména v důsledku výrazného poškození pískovcových kvádrů, z nichž je větší část opěrné zdi postavena.

Součástí sanace a výstavby nové opěrné zdi, která bude mít železobetonový základ usazený na ocelových mikropilotách  a bude vyzděna lomovým kamenem, bude rovněž nový drenážní systém s dostatečnou kapacitou odvodnění. Pro zabezpečení dlouhodobé stability bude líc stávající zdi a její podloží zesíleno tryskovou injektáží, záporovým pažením a stříkaným betonem. Stabilizaci zajistí systémem trvalých zemních kotev s ocelovými převážkami. V jednom jízdním pruhu se bude budovat rovněž nová vozovka, která je nad stávající opěrnou zdí porušena vlivem poklesů způsobených odnosem materiálu za rubem zdi. Bude instalován nový zádržný systém i silniční zrcadlo.  

Rekonstrukci provede společnost AZ Sanace a.s. za 12,86 mil. Kč bez DPH, která se rovněž zavázala předat dílo do užívání za 120 kalendářních dnů od zahájení prací. V polovině srpna 2021 by tak již řidiči měli v tomto místě využívat vozovku v celé její šíři. Do té doby zde bude provoz omezen v jízdním pruhu směrem na Mělník. Doprava v inkriminovaném úseku v délce cca. 100 metrů bude vedena kyvadlově a řízena světelnou signalizací.

Print Friendly, PDF & Email