V pondělí 12.4. zahájíme práce na opravě podzemní části kanalizace dálnice D5, která bude místně probíhat přibližně mezi MUK EXIT 28 Bavoryně a MUK EXIT 41 Cerhovice. Jejím cílem je zlepšení fungování kanalizace jako součásti systému odvodnění dálnice. Zakázku bude realizovat společnost Vodohospodářské stavby s.r.o. v hodnotě 11 959383,-Kč bez DPH

Na základě předchozího technického průzkumu bylo v rámci projektu přistoupeno k opravě kanalizace kombinací výkopové a bezvýkopové metody a to v závislosti na aktuálně zjištěném stavu v průběhu průzkumu. Výkopové práce budou prováděny ve zpevněné krajnici u čtyřech uličních vpustí. Další již bezvýkopové opravy budou prováděny ve středovém dělícím pásu kratšími sanačními vložkami nebo speciálními dlouhými sanačními rukávci z tkané skelné rohože v kvalitě EC-R sycené polystyrenovou pryskyřicí odpovídajících vlastností skupiny 4. Při realizaci budou využity speciální technologie a zařízení, včetně např. specializovaných robotů. Práce současně kladou i vysoké nároky na dodržení stanovených technologických postupů a použitých materiálů. 

Abychom v průběhu tohoto roku maximálně eliminovali omezení na dálnici D5, bude oprava kanalizace probíhat souběžně s další akcí, kterou je modernizace středových svodidel v km 28–56. Zvolený postup je sice náročnější na komunikaci a vzájemnou koordinaci prací, ale umožňuje vše realizovat v rámci jednoho dopravního omezení.
To je rozděleno do 4 základních etap a s výstavbou první etapy začínáme již v sobotu 10.4. 2021v pravém jízdním pásu směrem na Plzeň. Od nedělního večera se v tomto pásu dálnice bude již jezdit 2 provizorními jízdními pruhy při vnějším okraji vozovky z důvodu uzavírky levého jízdního pruhu v km 30,150 – 41,600.
V levém jízdním pásu směrem na Prahu bude budování dopravního omezení probíhat od pondělí 12.4. 2021, 09:00 hodin a nejpozději od úterý 13.4. 2021, 21:00 hodin se i zde bude jezdit 2 provizorními jízdními pruhy při vnějším okraji vozovky z důvodu uzavírky levého jízdního pruhu v km 41,725 – 30,800. Zmíněný režim dopravy v inkriminovaných úsecích vydrží maximálně 120 pracovních dnů v závislosti na postupu prací na obou stavbách.

Dokončení opravy podzemní kanalizace plánujeme do poloviny srpna tohoto roku, v závislosti na postupu prací při výměně svodidel zejména v 2. etapě dopravně inženýrského opatření.

 

 

Print Friendly, PDF & Email