Zahájili jsme modernizace středových svodidel v km 30,9 – 47,5 dálnice D5 a to paralelně v koordinaci s další stavbou “D5 Oprava kanalizace km 30,278 – km 41,432, aby byl provoz na dálnici omezen co nejkratší dobu. Obě akce spolu s modernizací kabelové trasy souvisejí s modernizací dálnice D5. Cílem stavby je výměna svodidel středového dělícího pásu, optimalizace jeho přejezdů a konečně takého jeho sadové úpravy. Zakázku v hodnotě  100.509.004,.Kč bez DPH bude ve 2 etapách realizovat společnost Silnice Group a.s.. Hotovo by mělo být za 26 týdnů 

Zásadní práce budou spočívat v demontáži stávajících svodidel středového dělícího pásu (SDP) a jejich nahrazením novými ocelovými oboustrannými svodidly svodnicového typu s úrovní zadržení H3. Podél překážek v SDP budou osazeny svodidla betonová s úrovní zadržení H3 na betonovou desku. Před dálničními mosty oboustranná svodidla přejdou na jednostranná ocelová svodidla  stejného typu i úrovně zadržení, která budou napojena na svodidla na mostech. Na nich bude provedena výměna svodnic a distančních prvků stávajících svodidel. Na přejezdech SDP budou osazena snadno rozebiratelná ocelová svodidla s úrovní zadržení H2. Na 17 kilometrech  inkriminovaného úseku dálnice vznikne 9 nových přejezdů středového dělícího pásu v délce 120 až 135 metrů v závislosti na směrových poměrech dálnice, která v budoucnu umožní flexibilnější vedení dopravy v případě omezení dopravy v důsledku oprav.

V místě probíhajících prací je uzavřen v obou jízdních pásech (směr Plzeň i Praha) levý jízdní pruh a provoz je v nich veden ve 2 provizorních jízdních pruzích vedených  v pravé části vozovky.

Print Friendly, PDF & Email