Další krok v přípravě stavby části dálnice D6 u Krupé byl dosažen v úterý 13.4.2021, kdy jsme obdrželi 7 nabídek na zhotovitele této stavby v předpokládané hodnotě 1,94 miliardy Kč bez DPH. Termín pro podání nabídek v rámci veřejného výběrového řízení byl několikrát prodloužen z důvodu podání vysvětlení nebo doplnění k zadávací dokumentaci.

Cenově nejvýhodnější nabídku ve výši 1,543 miliardy Kč bez DPH předložila společnost Metrostav Infrastructure a.s., což je o 20% méně, než byla předpokládaná hodnota zakázky. Nyní bude výběrová komise hodnotit všechny došlé nabídky z hlediska naplnění požadavků stanovených zadávací dokumentací.

Stavba “D6 Krupá obchvat” má již pravomocné stavební povolení, je vyřešeno majetkové vypořádání k pozemkům a v hlavní trase budoucí dálnice již probíhá záchranný archeologický výzkum. Lze tedy očekávat, že samotná výstavba by začala z kraje druhé poloviny roku 2021.

Print Friendly, PDF & Email