V průběhu víkendu zahájíme stavbu dopravního omezení a v pondělí 19.4.2021 opravu propustku na silnici I/16 Rejdiště mezi obcemi Tuřany a Hvězda v okr. Kladno. Propustek převádí vodu pod komunikací I/16 z příkopu, který je podél pravé hrany komunikace na stranu levou. 

Hlavním důvodem rekonstrukce propustku je technický stav objektu.  Levé – výtokové čelo je částečně poškozené a vysypané do okolního terénu a je zcela zarostlé křovím. Na pravé – vtokové (jižní) straně je propustek spolu se stávajícím vývařištěm značně zanesený. Neumožňuje tak zcela plnit jeho funkci,  převedení vody pod komunikací I/16 z odvodňujících příkopů podél vozovky, čímž ohrožuje stabilitu svahu v místě propustku a tím i bezpečnost provozu na dané komunikaci. Cílem rekonstrukce je obnovení průchodnosti propustku, výměna čel, odláždění vtoku a výtoku a osazení nového zádržného systému, které bude odpovídat současným předpisům a legislativě.

Při rekonstrukci bude vyčištěna a obnovena roura propustku, který bude  rovněž vybaven novými železobetonovými čely, která zlepší stabilitu svahu, novým vývařištěm na vtoku, odlážděným příkopem podél křídel na vtoku a odlážděným výtokem. Propustek bude vybaven na římsách zábradelním svodidlem se svislou výplní se zádržností H2 a na vývařišti zábradlím z kompozit. Již jen pročištění propustku a úprava svahů před a za propustkem, tak zlepší odtokové poměry.

Řidiči musí po dobu výstavby počítat s dopravním omezením. Provoz bude veden jedním jízdním pruhem a řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením. Zatím předpokládaná doba omezení je 2,5 měsíce. Nicméně průběh realizace se bude odvíjet také od stavu zjištěného po vyčištění roury propustku.

 

 

Print Friendly, PDF & Email