Již jsme zahájili dokončovací stavební práce na revitalizaci malé odpočívky Studený s menším počtem stání bez obslužného zařízení, která byla v daném místě dálnice D1 vybudovaná  již v 70. letech 20. století a několik let byla uzavřena. Nyní ji navracíme život s novým prostorovým řešením a v novém moderním standardu, které budou odpovídat cestování v 21. století. Odpočívka nabídne nová parkovací místa pro 12 nákladních a 26 osobních vozidel, 2 autobusy a 3 pro vozidla s přívěsem, karavany či obytné vozy. Chybět nebude ani kontrolní stanoviště Policie ČR.

Po stavební stránce se odpočívka blíží k dokončení. V prostoru je již osazena také velká část mobiliáře, který bude zahrnovat 44 laviček, 7 laviček se stolem, 24 odpadkových košů a 4 posilovacími fitness prvky v relaxační zóně. Stavebně tak zbývá v podstatě dokončit svislé a vodorovné dopravní značení a zahradnické úpravy. 

Poté přijde na řadu, v rámci samostatné zakázky, osazení telematického systému, který bude monitorovat obsazenost parkovacích míst pro nákladní automobily a to včetně kamerového dohledu. Příprava pro osazení telematického systému byla provedena v rámci revitalizace.
Podmínkou pro zprovoznění odpočívky je však nicméně vybudování korporátních toalet, které je řešeno rovněž v rámci samostatné zakázky. Ty mimo 3 kabinek a pisoárů budou obsahovat rovněž 1 sprchu nebo sklopný přebalovací pult. Zařízení bude orientováno tak, aby v části, která bude čelem k dálnici, mohly být umístěny nápojové a občerstvovací automaty. Jejich dodavatel a současně i provozovatel, který automatické toalety nejen postaví ale po dobu dalších 5 let se bude starat o jejich údržbu a čistotu, je vysoutěžen a obdržel pro realizaci tohoto záměru také stavební povolení.

S otevřením odpočívky Studený na v km 70,3 dálnice D1 tak v současné době počítáme v průběhu července 2021.

Print Friendly, PDF & Email