Koncem října loňského roku jsme ukončili opravu povrchu silnice I/7 v délce 2060 metrů podél Netovice, okr. Kladno, přibližně mezi EXIT Knovíz a BČS Shell. Tento úsek komunikace již nebyl v dobré kondici a povrch vozovky, který vykazoval značné množství poruch, jako jsou kaverny, trhliny nebo vyjeté koleje, bylo třeba řešit ještě před zimou.

Bohužel i navazující část povrchu silnice I/7 podél obcí Kvíc, Studeněves směrem k MUK se silnicí I/16 v důsledku charakteru zimy ( střídání teplot, větší množství srážek) utrpěl a na zhoršený stav komunikace po zimě jsme museli reagovat. Proto zde v jednotlivých větších úsecích realizujeme souvislou údržbu formou velkoplošných výsprav. V rámci nich nevyhovující povrch frézujeme, následně ho čistíme, aplikujeme spojovací postřik a pokládáme novou asfalto-cementovou obrusnou vrstvu. Opravy již probíhají teplou obalovanou směsí, která zajistí trvalejší zlepšení stavu vozovky. Nicméně tato směs vyžaduje z technologického hlediska čas pro vytvrdnutí a doté doby není možné na opravený povrch vozidla pustit. 

Provoz v aktuálním místě prací je na silnici I/7 řízen provoz kyvadlově a řidiči tak pracovním úsek mohou jezdit pouze jedním jízdním pruhem. To sebou na tomto frekventovaném tahu přináší dopravní komplikace v podobě tvorby kolon a zdržení i v podobě desítek minut, zejména v ranní a odpolední dopravní špičce. V souvislé údržbě povrchu v této části silnice I/7 budeme až do 30.4., abychom zde odstranili stávající poškození komunikace.  Prosíme o trpělivost a nedoporučujeme objížďku přes Slaný, kde probíhají rovněž opravy komunikací spojené s dopravním omezením.

Print Friendly, PDF & Email