1.5. 2021 zahajujeme stavbou dopravně inženýrského opatření výstavbu nové okružní křižovatky na silnici I/16 a I/6 u Řevničova. Stavba navazuje na novou mimoúrovňovou křižovatku EXIT 38 Řevničov nového úseku dálnice D6 a je součástí akce D6 Řevničov obchvat. MÚK EXIT 38 se stala místem začátku a vyústění silnice I/16, která je v úseku Slaný-Řevničov klíčovou spojnicí dálnic D6 a D7.

V rámci první etapy bude zahájena výstavba v části větví budoucí okružní křižovatky silnice I/16 ve směru na Slaný a silnice I/6 ve směru na Nové Strašecí. Ta se paralelně od konce března opravuje a její úsek mezi křížením s I/16 a křížením se silnicí III/2372 je uzavřen. 
Začátkem výstavby dojde rovněž k uzavření silnice I/16 na obchvatu Řevničova a doprava mezi D6 a D7 bude obousměrně přesměrována na značenou objízdnou trasu po silnici I/6 a Řevničov ulicemi Masarykova a Husova zpět na I/16. Tato objízdná trasa je v tuto chvíli plánovaná do poloviny července 2021, kdy bude výstavba přenesena na zbývající část (větev I/6 směr Řevničov a I/16 směr D6). S postupem ve výstavbě bude souviset i změna dopravně inženýrského opatření a vedení objízdné trasy.

S výstavbou okružní křižovatky se bude i nadále pokračovat v opravě silnice I/6 na Nové Strašecí, jejíž opravu dokončíme rovněž v polovině července, abychom na ni mohli koordinovaně převést část objízdné trasy právě v návaznosti na postup výstavby nové křižovatky.

Print Friendly, PDF & Email