Opravu povrchu vozovky a mostních závěr v levém jízdním pásu ve směru na Brno mezi tunely Lochkov a Cholupice se nám podařilo o 2 dny zkrátit a dnes večer, tj. 30.4., po odeznění odpolední dopravní špičky zahájíme demontáž dopravního omezení. Řidiči tak tímto úsekem již v sobotu 1.5.2021 projedou bez omezení a v obou jízdních pásech po novém povrchu.

V současné době v návaznosti na akci „D0 rekonstrukce AB vozovky v km 9,33-11,75 L+P jízdní pás“, kterou právě ukončujeme, připravujeme akci další „D0 Oprava MÚK Zbraslav“. Aktuálně probíhá VVŘ na zhotovitele této zakázky s termínem podání nabídek do 13.5.2021. Předmětem veřejné zakázky je oprava vozovky všech větví (s výjimkou větve D) MÚK Zbraslav, dílčích úprav vybavení dálnice, obnova vodorovného značení, údržba mostních závěrů mostů na větvích mimoúrovňové křižovatky. V závislosti na průběhu výběrového řízení předpokládáme zahájení v průběhu června nebo července tohoto roku.

Print Friendly, PDF & Email