V sobotu 1.5.2021 od ranních hodin budeme pokračovat ve snesení jižní poloviny nosné konstrukce západní části mostu na dálnici D0 přes Chlumeckou ulici v Praze 9 a navážeme tak na demolici severní části, která proběhla v průběhu předchozího víkendu.

Pro zajištění demoličních prací bude v sobotu 1.5.2021 od 00:00 do neděle 2.5.2021 do 18:00 v ulici Chlumecké uzavřen pravý jízdní pás směrem z centra Prahy a provoz bude veden pouze v jízdním pásu směrem do centra a to v režimu 1+1.
V návaznosti na uzavření jízdního pásu v ulici Chlumecká se zároveň na dálnici D0 uzavře výjezdová větev EXIT 59 VLEVO směr Chlumecká. Značená objízdná trasa bude vedena pro všechna vozidla ve směru:
D0 – Vysočanská radiála – MÚK Satalice – Budovatelská – Vysočanská radiála – D0 – Výjezdová větev směr ulice Chlumecká.
Zároveň je uzavřena nájezdová větev EXIT 59 VLEVO směr Liberec. Objízdná trasa vedena pro všechna vozidla: D0 – nájezdová větev směr Štěrboholská spojka – D0 – Výjezdová větev EXIT 63 – Českobrodská – nájezdová větev D0 – D0 dále dle stávajícího značení.

Celý proces demoličních prací bude zahájen již v pátek 30.4. od 19:00 realizace přechodné úpravy v Chlumecké ulici, během níž bude do půlnoci veden provoz v režimu 1/1. V sobotu ráno přibližně mezi 04:00- 06:00 budou probíhat přípravné práce na navezení a rozprostření štěrkového lože pod nosnou konstrukci. Od 07:00 by se pak měla technika již zakousnout do konstrukce mostu. Nejpozději v neděli v podvečer zahájíme demontáž dopravního omezení v Chlumecké ulici a dopravu vrátíme zpět do běžného režimu 2/2.

Následně dokončíme kompletní demolici spodní stavby, abychom mohli zahájit výstavbu konstrukčních částí spodní stavby mostu nového. Dokončení nové spodní stavby předpokládáme v první polovině července 2021.

Print Friendly, PDF & Email