Řidiči musí od středy 5.5. 2021 do pátku 7.5. 2021 odpoledních hodin počítat se zvýšenými dopravními komplikacemi na středočeském úseku silnice I/4 a to z několika důvodů.

Na 11 vytipovaných místech budeme postupně pokračovat ve velkoplošných výspravách výtluků. To znamená, že v aktuálních místech prací se bude povrch vozovky frézovat, zametat a bude nutné aplikovat spojovací postřik, aby následně mohla být položena nová obrusná vrstva a spáry ošetřeny zálivkou. Práce budou probíhat postupně a to místně v úseku mezi obcí Chraštičky a Sázka. Jelikož se bude pracovat za provozu, budou opravy probíhat s jeho omezením. V širších místech se budeme snažit zachovat obousměrným provoz. V těch užších bude provoz veden pouze jedním jízdním pruhem s kyvadlově řízenou dopravou, která bude řízena pověřenými pracovníky zhotovitele.

Dále musí řidiči počítat s omezením, které souvisí s přípravnými pracemi výstavby nových úseků dálnice D4. V uplynulých týdnech došlo v trase budoucí dálnice ke kácení dřevin a v tomto týdnu bude odvezena dřevní štěpka. Práce budou probíhat opět postupně od  EXIT 45 Háje dálnice D4 až na úroveň obce Těchařovice. V rámci těchto prací dojde k omezení počtu jízdních pruhů na silnici I/4 a po nezbytně nutnou dobu bude provoz opět řízen kyvadlově pověřenými pracovníky zhotovitele. Nakládka a odvoz štěpky bude probíhat zejména v průběhu dne 5. a 6.5. 2021.

A nakonec řidiči narazí na kyvadlově řízenou dopravou v úseku dlouhém přibližně jeden kilometr, který začíná na okraji obce Chraštice a pokračuje dál směrem na Prahu. Zde se v rámci etapy č.7 a č.8. akce „I/4 Milín–Chraštice“ opravuje povrch a odvodnění komunikace.  

 

Print Friendly, PDF & Email