K opravě povrchu a odvodnění komunikace I/4 mezi Milínem a Chrašticemi jsme se vrátili po Velikonocích. Abychom práce maximálně zkrátili, zahájili jsme oproti plánovanému harmonogramu dvě etapy současně. Každou z nich na jednom konci opravovaného úseku.  

400 metrů dlouhý úsek na konci u Milína, byl již zprovozněn a práce zde probíhají pouze v okolí komunikaci na dokončování pokládky žlabovek odvodnění. Na zhruba kilometrovém úseku na výjezdu z Chraštic směrem na Prahu se stále pracuje. Zatím je položen nový asfaltový povrch v pravém jízdním pruhu ve směru na Strakonice, který je aktuálně využíván ke kyvadlovému provozu v úseku stavby. Při krajnici tohoto jízdního pruhu jsou instalována nová svodidla a je dosypaná krajnice. Pracuje se na dokončení propustků a odvodnění. V opačném směru jsou zatím odfrézovány konstrukční vrstvy vozovky a položena nová ložní vrstva, pracuje se na pročištění příkopů, pokládce příkopových tvárnic a rekonstrukci propustků. U propustků s kolmými betonovými a kamennými čely, která nejsou chráněna svodidly, se provádí výměna za čela šikmá odlážděná lomovým kamenem.

Klíčovým objektem v tomto úseku je most přes Zbenický potok. K jeho částečné rekonstrukci v rámci této akce bylo přistoupeno kvůli jeho špatnému stavebnětechnickému stavu. Na mostním svršku se pracuje po polovinách. Ten mimo nového krytu dostává i novou izolaci. Realizují se také nové římsy. U nich se doplňují odvodňovací žlaby a nové lankové zábradlí. Provádí se lokální sanace horní i dolní stavby. Odstraněny byly nánosy z koryta potoka v oblasti mostu.

Aktuálně dnes a zítra, tj. v pátek 7.5. a v sobotu 8.5., je v plánu pokládka obrusné vrstvy v jízdním pruhu na Prahu a dále budou pokračovat práce na odvodnění komunikace. Tento úsek by pak měl být uveden do provozu nejpozději ve čtvrtek 13.5. Poté se dělníci i technika přesunou na doposud neopravenou část mezi již opravenými úseky u Milína a Životic.

Print Friendly, PDF & Email