Od 22. března probíhá oprava okružní křižovatky na sil. I/18 a I/66 u Dolejší Obory v Příbrami, kde pracujeme na opravě povrchu, obrubníků, ostrůvků a dle požadavků dopravní policie realizujeme rovněž obnovu vodorovného značení, aby průjezd křižovatkou byl bezpečnější. V pátek jsme přešli na poslední etapu s uzavřením větvě křižovatky do ulice Plzeňské. Po dohodě se zhotovitelem stavby byla o proti původnímu projektu změněna organizace prací, což se projevilo v navýšení počtu etap i změně dopravně inženýrského opatření.

Pokud stávající poslední etapa proběhne podle předpokladů, podaří se nám křižovatku uvést do provozu téměř s týdenním předstihem již v průběhu 16.5. 2021. I poté se bude v prostoru křižovatky pracovat v rámci dokončovacích prací, např. pokládka dlažby, hydroosev a zahradnické úpravy ve středu křižovatky atd. Tyto práce již budou případně probíhat s dílčími omezeními v rámci posuvného pracovního místa.

V polovině června 2021 plánujeme zahájení kompletní rekonstrukce mostu ev. č. 66-006 přes výpust rybníka Dolejší Obora, který je v ulici Plzeňská v těsné blízkosti okružní křižovatky V současné době je již vybrán zhotovitel stavby a probíhá výroba nosníků mostu. Z 5 nabídek na zhotovitele byla jako ekonomicky nejvýhodnější shledána nabídka společnosti N+N konstrukce a dopravní stavby Litoměřice s.r.o., která most opraví za 12,7 mil. Kč a do provozu ho uvede za 24 týdnů, tedy  předběžně v polovině prosince tohoto roku.

Print Friendly, PDF & Email