Oprava silnice I/18 patří k větším opravám, které budou v letošním roce na silnicích I. tříd ve Středočeském kraji probíhat. U MÚK EXIT Skalka dálnice D4 (okr. Příbram) se bude opravovat celkem přes 2000 metrů komunikace. Přibližně 380 metrů to bude od výjezdové větve MÚK Skalka na sil I/18 ve směru na Příbram (SO101). 2. stavební úsek dlouhý 1675 metrů bude začínat za okružní křižovatkou Skalka a bude pokračovat směrem na Sedlčany až k hranici obce Drásov (SO102).

Důvodem k provedení opravy je špatný technický stav vozovky, jako jsou vyjeté podélné koleje nebo podélné a příčné trhliny, s cílem zlepšit současný stav této silnice I. třídy tak, aby odpovídal aktuálnímu dopravnímu zatížení. Mimo frézování stávajících a pokládky nových konstrukčních vrstev vozovky (recyklace za studena) bude provedena rekonstrukce propustků a krajnice. Bude provedeno pročištění příkopů odvodnění, dojde k obnově doplnění zádržného systému, vodorovného i svislého dopravního značení. V rámci akce se však nebude opravovat most ev. č. 18-015 přes potok Kocábu, jehož rekonstrukce se připravuje samostatně.

Práce na opravě komunikace se neobejdou bez zásahu do plynulosti dopravy, což může způsobovat dopravní komplikace zejména v době ranní a odpolední dopravní špičky, zejména v části vyústění větvě MÚK Skalka a navazující části silnice I/18 ve směru na Příbram. Při opravě musí řidiči počítat vždy s uzavřením jednoho jízdního pruhu, kde se bude aktuálně pracovat, a kyvadlovým vedením dopravy pomoci semaforů nebo regulovčíků zbývajícím pojížděným jízdním pruhem.

O zakázku s předpokládanou hodnotou 41,85 mil. Kč bez DPH se ucházelo 8 subjektů. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložila společnost PORR a.s., která nabídla zhotovení  díla za 25,53 mil. Kč (61% předpokládané ceny) s dobou pro uvedení stavby do provozu 110 dnů. Opravu zahájíme v pondělí 17.5.2021 a k uvedení do provozu opravené komunikace jako celku by tak mělo dojít v 1. polovině měsíce září.

Print Friendly, PDF & Email