Před více jak měsícem zhotovitel zahájil první práce na Obchvatu Olbramovic na Benešovsku. V současné době probíhají zejména zemní práce na přípravu území v hlavní trase. Odstraňují se pařezy, ploty a další překážky. Probíhá skrývka ornice na ploše trvalých a dočasných záborů. V trase již začali pracovat archeologové a byla provedena nutná opatření pro záchranu chráněných živočichů v blízkosti Konopišťského potoka. Stavba zatím běží bez větších problémů a v souladu se schváleným harmonogramem.

Print Friendly, PDF & Email