V pátek 28.5. 2021 zahajujeme opravu dalšího mostu na silnicích I. tříd ve Středočeském kraji. Na řadu přichází most ev.č. 11-030 na sil. I/11 u obce Kněžičky, jehož stavebně technický stav je hodnocen stupněm V- špatný a neustále se zhoršuje. Na předmostích dále dochází k trhání krajnic, což je způsobeno provedením náspu z nevhodného materiálu.

Rámcově budou práce spočívat ve vyfrézování povrchu části silnice a odstranění podkladních vrstev. Dále dojde k odtěžení části násypu tělesa silnice a vybourání mostu. Ten bude nahrazen ocelovou konstrukcí se založením na mikropilotách, které budou převázány základovými pásy. Následovat bude zpětné nahutnění náspu ze štěrkodrti a jeho vyztužení geomřížemi. Na závěr se položí nové konstrukční vrstvy vozovky a instaluje se nový zádržný systém v blízkosti mostu. 

Opravu provede společnost Tannaco a.s., která z osmi uchazečů o zakázku předložila nejvýhodnější ekonomickou nabídku a dílo zhotoví za 9,2 mil. Kč bez DPH (předpokládaná hodnota VZ 10,7 mil. Kč bez DPH). S uvedením mostu do provozu počítáme závěrem srpna tohoto roku.

Opravy bude probíhat za úplné uzavírky silnice I/11 a provoz tak bude převede na značené objízdné trasy.
Pro vozidla o celkové hmotnosti do 3,5t: obousměrně po objízdné trase, křižovatka se silnicí č. II/328, Dlouhopolsko – silnice č. II/328 – silnice č. III/32819 – obec Běrunice – silnice č. III/32821 – obec Kněžičky, délka cca 7,3 km.
Pro vozidla o celkové hmotnosti nad 3,5t: obousměrně po objízdné trase, křižovatka se silnicí č. II/328, Dlouhopolsko – silnice č. II/328 – obec Žehuň – silnice č. II/328 – mimoúrovňová křižovatka se silnicí č. II/328 a dálnice č. D 11, exit 50, Dobšice – dálnice č. D11 – mimoúrovňová křižovatka se silnicí č. II/327 a dálnice č. D 11, exit 62, Chlumec nad Cidlinou – silnice č. II/327 – okružní křižovatka Chlumec nad Cidlinou, délka cca 24km.

 

Print Friendly, PDF & Email