Dnes 2.6. zahajujeme souběžné práce na 2 mostech na silnici I/3 u Benešova. Pracovat se bude na mostě ev.č. 3-018 přes silnici II/106 na Týnec nad Sázavou a most ev. č. 3-019 přes silnici III/10614 v ul. Konopišťská. Oba mosty byly uvedeny do provozu v 2. polovině 30. letech 20. století a v podstatě v původním stavu slouží do dnešní doby. Nejvíce se na jejich stavu podepisuje těžká nákladní doprava na mostech i pod nimi. Aktuální stavebně technický stav mostů je hodnocen stupněm VI- velmi špatný a V- špatný.
Stavba řeší provizorní zajištění mostních křídel, zajištění spodní stavby (opěr) kotveným obetonováním a sanaci spodního líce nosné konstrukce poškozené nákladní dopravou nerespektující podjízdnou výšku mostů. Celková rekonstrukce mostů bude provedena v rámci zkapacitnění silnice I/3 mezi okružními křižovatkami Červené Vršky a U Topolu. Údržba obou mostů vyjde na 5,1 mil. Kč bez DPH a hotovo by mělo být za 3 měsíce, tedy začátkem září 2021.

Po dobu stavby bude provoz na převáděné komunikaci I/3 i na podjízdných komunikacích zachován. Pro provádění provizorního zajištění křídel obou mostních objektů bude nutné provést dočasná dopravní opatření na komunikacích pod mosty. Ty budou spočívat v uzavření jednoho jízdního pruhu a kyvadlovém vedení provozu aktuálně volným jízdním pruhem. Na silnici II/106 bude provoz řízen světelnou signalizací. Současně bude uzavřena výjezdová větve ze silnice I/3 do Benešova a Týnec nad Sázavou ze směru od Tábora. Na silnici III/10614 v Konopišťské ulici bude kyvadlový provoz upraven dopravním značením.

Print Friendly, PDF & Email