Vybrali jsme zhotovitele letošní největší rekonstrukce dálnice ve Středočeském kraji. Pravý i levý jízdní pás dálnice D8 přibližně v km 3-12 opraví za 358, 49 mil. Kč bez DPH sdružení D8 Oprava dálnice – EUROVIA + STRABAG s dobou pro uvedení stavby do provozu 120 dnů. Sdružení Eurovia a Strabag nabídlo z 5 uchazečů nejkratší lhůtu výstavby, což je o 71 dnů méně než byl min. předpoklad a třetí nejnižší cenu, což je cca 75% předpokládané hodnoty veřejné zakázky dle zadávací dokumentace (480 mil. Kč bez DPH)

Účelem stavebních prací je obnovit stav dálnice D8 pro její další bezpečné užívání, neboť úsek mezi Zdiby a Úžicemi byl uveden do provozu již v roce 1993, zbývající část opravovaného úseku za MÚK Úžice pak v roce 1996. Jedná se rovněž o úsek s poměrně vysokou intenzitou provozu s vysokým podílem nákladní dopravy. Podle v úseku umístněných automatických sčítačů dopravy projede mezi MUK EXIT ZDIBY- MUK EXIT Úžice v průměru 48 000 vozidel denně a téměř 1/3 jsou těžká nákladní vozidla.

Oprava se plánuje realizovat v rámci 16 stavebních objektů a v rámci několika etap. V pravém jízdním pásu dálnice, směr Ústí n./L, se bude pracovat v km 3-5,1 a dále v km 5,12-12,12, celkem tedy na úseku dlouhém více jak 9 km. V opačném směru na Prahu to bude úsek dlouhý 6 km. Opravovat se budou v různém rozsahu nejen konstrukční vrstvy vozovky (např. v km 3-5,1 se bude měnit pouze obrusná vrstva), včetně větví MÚK EXIT 9 Úžice.
Obnoveno a modernizováno bude rovněž vybavení komunikace, jako jsou svodidla, směrové sloupky, svislé a vodorovné dopravní značení. Budou upraveny přístupy k SOS hláskám, dojde k úpravě dlažeb podél PHS. V úseku km 5,1– 9,2 bude vybudováno po obou stranách dálnice nové oplocení, které zde doposud chybělo. V levém jízdním pásu proběhne výstavba 2 nových zálivů pro nouzové zastavení.
V rámci jednotlivých plánovaných etap dojde i na mosty. Ačkoliv jsou podle hodnocení ve velmi dobrém stavu (stupeň 2) nebo dobrém stavu (stupeň 3) proběhnou na nich v různém rozsahu opravy a sanační práce, aby se předešlo jejich další rychle devalvaci a tím  se prodloužila jejich další životnosti. Pracovat se bude například na příslušenství mostů, mostních závěrách, římsách atd.

V souvislostí s opravami je třeba počítat s nutným dopravním omezením. V závislosti na aktuálně realizovaných etapách stavby se předpokládá vedení dopravy vedena v režimu 1/1+2 nebo v režimu 2+1/1. Při opravě povrchu větví MUK Úžice, musí řidiči také počítat s uzavírkou těchto větví a vedením dopravy po značené objízdné trase. Vzhledem k intenzitě provozu a omezení rychlosti v úsecích s dopravním omezením se zde počítá s úsekovým měřením rychlosti. To by mělo přispět ke zklidnění dopravy, zvýšit její plynulost a bezpečnost a rovněž bezpečnost pracovníků stavby.

Stavební práce plánujeme zahájit v první polovině července tohoto roku. Stanovení přesného termínu zahájení stavby je momentálně předmětem jednání se zhotovitelem i uzavírkové komise.

 

 

Print Friendly, PDF & Email