Vybrali jsme zhotovitele komplexní rekonstrukce mostu přes Drahobudický potok na silnici I/2 v Bečvárech na Kolínsku. O zakázku v předpokládané hodnotě 17,85 mil. Kč bez DPH se ucházelo 11 subjektů. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložila spol. Tannaco a.s., která se zavázala provést práce za 14,75 mil. Kč bez DPH.

Most ev.č. 2-008 je již ve špatném stavební stavu. Spodní stavba i nosná konstrukce jsou shodně hodnoceny z hlediska stavebně technického stavu stupněm VI, tedy jako velmi špatný stav. Z tohoto důvodu proběhne oprava mostu jeho kompletní rekonstrukcí. Prakticky to znamená odstranění stávajícího mostu a souběžné lávky pro pěší a následnou výstavbu mostu zcela nového. Současně s rekonstrukcí bude provedena i rekonstrukce stávající silnice na obou předmostích v celkové délce cca. 140 metrů. Nový most bude nepohyblivý (bez mostních závěr) a o 1 poli. Nosná konstrukce bude tvořena z předem předpjatých deskových prefabrikátů a bude osazena na železobetonové, plošně založené opěry.

Staveniště bude zhotoviteli předáno koncem tohoto týdne a do konce měsíce června budou mimo komunikaci probíhat přípravné práce spočívající v budování zařízení staveniště, přístupů nebo provizorní lávky pro pěší. Na 1.7. je pak plánováno zahájení prací na mostě samém. Jako první přijde na řadu vyfrézování konstrukčních vrstev vozovky mostního svršku a následná demolice stávajícího mostního objektu.

Se zahájením prací na mostu bude doprava  převedena na značené objízdné trasy, neboť rekonstrukce bude probíhat za úplné uzavírky silnice I/2. Osobní vozidla do 3,5t budou jezdit po silnicích III. tříd přes Zásmuky. Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5t je vedena po silnicích II. tříd. Nový most plánujeme uvést do provozu letos se začátkem nového školního roku s tím, že ještě do konce září budou probíhat v okolí mostu dokončovací práce, které však již dopravu na silnici I/2 neovlivní.

Print Friendly, PDF & Email