Pokračujeme v realizaci protihlukových opatření podél dálnice D1 mezi Průhonicemi a Chodovem. Od zhotovitele jsem zpět do správy ŘSD ČR převzali hotovou stavbu PHS Průhonice, jejíž výstavba probíhala v 2. polovině roku 2021 přibližně podél nájezdu na D1 směr Brno MÚK EXIT 6 Průhonice. Momentálně čekáme na provedení měření hluku po realizaci, aby mohlo být zahájeno kolaudační rozhodnutí.

V minulém týdnu jsme zahájili práce na PHS podél nájezdové větvě směr Praha na MÚK Chodov (Exit 2). Jedná se o výstavbu nové části PHS v délce 96 metrů a s proměnnou výškou od 4,2 do 6,5m. Nová protihluková stěna vyplní prostor mezi již fungujícími PHS ve směru k ul. Chilská a s délkou 102 metrů a stěnou na D1 s celkovou délkou 180 metrů.

Protihluková stěna bude založená hloubkově na železobetonových pilotách o průměru 600 mm. Hlavní nosný prvek je tvořen ocelovými sloupy.  Na horní hranu hlavy pilot budou uložené betonové sokolové panely, které budou částečně zapuštěné do země. Na soklové panely budou osazeny pohltivé. PHS je navržena především ze železobetonových panelů s pohltivou úpravou na straně přilehlé ke komunikaci s absorbcí > 11 dB dle provedené hlukové studie. Materiál pohltivé vrstvy panelů PHS bude splňovat podmínky hlukové studie na zvukovou neprůzvučnost a zvukovou pohltivost stěny. Pohltivá úprava bude vyhotovena s plastickým vzorem, který bude zajišťovat funkční i estetickou kvalitu panelu. Barevné řešení bude v odstínu šedé. V úseku PHS budou dva únikové východy. Minimální životnost všech součástí konstrukce protihlukové stěny je požadována 30 let. Akustické prvky, tmely a těsnění, u kterých je předpoklad možné výměny, budou životnosti min. 15 let.

Výstavbu PHS bude realizovat společnost Algon a.s. za 3,84 mil. Kč bez DPH a hotovo by mělo být koncem srpna tohoto roku. V souvislosti s výstavbou musí řidiči počítat s dopravním omezením 1 jízdního pruhu na nájezdové větvi MÚK Chodov.

Souběžně připravujeme realizaci akce „D1 PHS Kateřinky na valu“ v délce 504 metrů. Tady jsme již koncem května předali stavbu zhotoviteli a v současné době probíhají přípravné práce a zajištuje se přístup směrem od pražské městské části Kateřinky. Výstavbu další nové PHS v rámci akce „D1 PHS Újezd“ plánujeme zahájit v příštích 14 dnech. Stěna bude umístěna v km 4,905-5,351 a bude mít délku 446 metrů. Podrobnější informace sdělíme v nejbližších dnech.

Print Friendly, PDF & Email