V rámci II. etapy jsme instalací mostních závěr a pokládkou vozovkového souvrství dokončili pravou část mostu v levém jízdním pásu dálnice D10 ve směru na Prahu. Přestavba dopravně inženýrského opatření, která začne v sobotu 19.6.2021 ráno, předznamená zahájení III. etapy komplexní rekonstrukce tohoto dálničního mostu. V rámci nadcházející etapy provedeme demolice střední části mostu a dokončíme výstavbu zbývající části mostu v levém jízdním pásu. Probíhat zde budou prakticky identické práce jako již na dokončené části. Rámcově tedy provedeme frézování vozovky, částečnou demolici nosné konstrukce, částečné ubourání dříku opěry a zemní práce za jejím rubem po demolici přechodové desky.

V rámci výstavby bude třeba provést vybetonování úložného prahu, závěrné zídky a podložiskových bloků. Vybudujeme novou přechodovou oblast včetně betonáže přechodové desky a instalujeme nové nosníky. Provedeme betonáž spřažené desky a příčníků, aplikujeme hydroizolaci a vybetonujeme novou římsu. Vše zakončí pokládka vozovkového souvrství a montáž mostních svodidel.

V průběhu III. etapy se místem stavby bude jezdit ve směru na Prahu 2 provizorními jízdními pruhy a to od neděle 20.6. 2021, 14:00 hod. Ve směru na Trutnov projedete rovněž 2 provizorními jízdními pruhy od pondělí 21.6.2021, 06:00 hodin. Pozor však v pracovních dnech! Mezi 09:00-15:00 hod. se ve směru na Prahu i Turnov bude jezdit pouze 1 provizorním jízdním pruhem! Tento režim dopravního omezení je plánovaný až do 4.9.2021.

Print Friendly, PDF & Email