Od zahájení opravy v 2. polovině května nám organizace práce a vzdálenost opravovaného úseku u Drásova a u MÚK Skalka ve směru na Příbram umožňuje pracovat souběžně v rámci 2 plánovaných etap. 

Včera v obou výše uvedených úsecích proběhla recyklace za studena. Samotná recyklace včetně nutných logistických záležitostí (dodávky cementu, vody, transport techniky atd.) je v jednom cca.400 metrů dlouhém jízdním pruhu vozovky záležitostí 5 hodin. Po předchozím vyfrézování živičných vrstev vozovky byl v tomto případě na odkrytou vrstvu aplikován v předepsaném množství cement. K recyklační fréze se připojil distributor vody (cisterna s vodou) a distributor asfaltového pojiva (cisterna s asfaltem). Tato pojiva (cement + asfaltová emulze) jsou při frézování staré vrstvy zapravena do této recyklované vrstvy pomocí recykléru, přičemž dávkování asfaltového pojiva a záměsové vody je řízeno počítačem v závislosti na pojezdové rychlosti stroje. V našem případě je výsledkem stmelená vrstva, která vzniká prakticky v 1 korku a zůstává za frézou. Následně je třeba vzniklou vrstvu urovnat do požadovaných geometrických parametrů grejdrem a zhutnit silničním válcem. Poté je nutné nechat recyklovanou vrstvu zatuhnout při jejím pravidelném kropení, zejména za stávajících letních teplot. Řidičům se tak může zdát, že se na opravě silnice v místě omezení nepracuje, ale technologická přestávka je nutná pro zachování kvality této vrstvy. Ta je před zahájením pokládky živičných vrstev kontrována předepsaným způsobem.

Do konce tohoto týdne budou oba pracovní úseky připraveny na pokládku živičných vrstev. Tu plánujeme zahájit v pondělí 21.6.2021 a pokud bude přát počasí a nenastanou nějaké nepředvídatelné okolnosti měla by být ložní i obrusná vrstva položena ve středu odpoledne. Do neděle 27.6. dokončíme obnovu krajnic a ohumusování svahů příkopů. V pondělí bychom již rádi pracovali na úseku v rámci  III. etapy v km 21,390-22,360, kterým navážeme na dokončený úsek u Drásova. I zde se bude pracovat za provozu po polovinách a řidiči i nadále musí počítat s kyvadlově řízeným provozem.

Print Friendly, PDF & Email