Dnes v pondělí 21.6. začínáme výstavbou dopravního omezení opravu vozovky na silnici I/9 mezi Vehlovicemi a Želízy na Mělnicku. Cílem opravy je zvýšit bezpečnost dopravy a kvalitu silnice v daném úseku, na které se v současné době vyskytuje celá řada poruch vozovky včetně jejich poklesů či vyjetých kolejí. Celková délka opravovaného úseku je přibližně 3,6 kilometrů a z větší části se bude pracovat mimo obce. Pouze 1,6 kilometru dlouhý úsek se bude opravovat na průtahu obcí Liběchov. Opravu provede společnost BES s.r.o. za 32,67 mil. Kč bez DPH s u vedením stavby do provozu za 120 dnů, která ze 7 uchazečů o zakázku předložila nejvýhodnější ekonomickou nabídku. Ta byla o téměř 29% nižší než cena předpokládaná zadávací dokumentací (45,88 mil. Kč bez DPH)

V průběhu stavebních prací bude provedena oprava vozovky v různém rozsahu dle závěrů diagnostického průzkumu pro jednotlivé úseky a opraví se odvodňovací rigoly a dalších zařízení, které bezprostředně souvisí s opravou vozovky. S tím souvisí i práce na pročištění a opravě stávajícího systému odvodnění, tzn. pročištění příkopů, rigolů, vpustí, přípojek, propustků, jímek atd. Dále bude nutné provést opravu stávající opěrné zdi komunikace, která se nachází v km 31,2 vlevo ve směru na Mělník. Stávající kamennou zeď nahradí  ve stejném rozsahu nová betonová zeď s kamenným obkladem. Pracovat se bude rovněž na krajnicích. Stávající nezpevněné krajnice vozovky budou očištěny od nánosu a následně zpevněny recyklátem z asfaltových vrstev. Kde to bude možné, zejména v místech prodloužení svodidel, bude nezpevněná krajnice rozšířena na předepsanou šířku. Na průtahu Liběchověm proběhne výstavba dělícího ostrůvku, doplnění uličních vpustí, rozšíření konstrukce vozovky a položení obrub v rozsahu dle navazujících staveb města Liběchov. Závěrem bude provedena výměna svislého dopravního značení, doplnění zádržného systému a směrových sloupků a obnova vodorovného dopravního značení plastem. Z akce je vypuštěna oprava mostů, na kterých bude vyměněna pouze obrusná vrstva.

Celý úsek bude opravován postupně po jednotlivých částech, které nebudou delší než 800 metrů a vždy po polovině vozovky, přičemž druhá polovina bude zachována pro kyvadlové vedení dopravy. V plánu je zatím i jedna celková uzavírka silnice I/9 v rámci oprav na průtahu městem. Jako první přijde na řadu úsek mezi Vehlovicemi a Liběchovem, kde bude končit před ČSPH Benzina. Celý opravený úsek Vehlovice-Želízy by měl být uveden do provozu koncem října tohoto roku.

Mimo této akce na silnici I/9 ve směru k hranici s Libereckým krajem probíhají i další stavby. V Tupadlech se opravuje opěrná zeď a mezi Želízy a Medonosy probíhá postupně oprava 33 propustků pod komunikací. Proto prosíme o laskavě trpělivost při průjezdu touto částí silnice na Mělnicku.  

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email