V souvislosti s postupem  výstavby 4168 metrů dlouhého obchvatu Církvice na silnici I/38, jehož stavba byla zahájena v listopadu loňského roku, plánujeme od července 2021 uzavřít silnici III. třídy č. 03321 z Církvice do Kutné Hory. Důvodem je výstavba nadjezdu přes železniční trať Praha-Brno, který nahradí stávající úrovňové křížení silnice III. třídy a železniční přejezd. Ve směru k obci Církvice pak nadjezd plynule naváže na novou mimoúrovňovou křižovatku přeložené silnice I/38. Toto řešení společně s plánovanou mimoúrovňovou křižovatkou zvýší bezpečnost provozu na obou silničních komunikacích i železniční trati, kterou most překlenuje, a současně zajistí maximální plynulost provozu v daném úseku.

S úplnou uzavírkou je třeba počítat až do poloviny září 2022. Do té doby bude objízdná trasa vedena po silnici č. I/38 přes Církvice a dále po silnici č. I/2 přes Malín, Kutnou Horu a po silnici č. II/126 přes Kutnou Horu, místní část Karlov. Žádáme řidiče, aby sledovali dopravní informace, např. na www.nove.dopravniinco.cz

Print Friendly, PDF & Email