Pokračujeme ve výstavbě dalších protihlukových stěn podél dálnic ve Středočeském kraji v místech, kde je třeba snížit hladinu zvuku emitovanou provozem.

Další novou protihlukovou stěnu budujeme na dálnici D0 podél obce Ořech v km 19,250 -19,713 vlevo, tedy ve směru k dálnici D1. Zde je zhotovitelem společnost Doprastav a.s., který se zavázal dílo zhotovit za 21,63 mil. Kč bez DPH s dobou uvedení do provozu 52 kalendářních dnů. Hlavní stavební činnost byla zahájena 10.6.2021, nicméně již před tímto datem zde mimo těleso komunikace probíhaly přípravné práce (kácení a odklízení dřevin, skrývka drnu).

Protihluková stěna bude sloužit pro ochranu obytné zástavby obce Ořech před nepříznivými vlivy hluku ze silničního provozu na dálnici D0. Její umístění, rozměry a vlastnosti vycházejí z výsledků hlukové studie. Stěna v celkové délce 467 metrů je rozdělena na 3 vzájemně navazující úseky a bude kombinací trvalé a mobilní varianty PHS. Důvodem pro toto řešení je plánované rozšíření tohoto úseku vnějšího pražského okruhu na 3+3 jízdní pruhy. Její mobilní část bude dlouhá 204 metrů a její výška bude 3 metry nad hranu zářezu, respektive 4 metry nad zpevnění krajnice. Pevná část bude vysoká 3 metry nad hranu zářezu.  2 mobilní úseky založené na mobilních prefa kotevních blocích i trvalý úsek, založený na vrtaných pilotách, budou vyskládány ze železobetonových protihlukových panelů.

Jelikož aktuálně probíhá hlavní stavební činnost, je v místě prací dopravní omezení spočívající v uzavření krajnice a části pravého jízdního pruhu s vedením provozu ve 2 provizorních jízdních pruzích o šířce 3,75m a 3,25m. Současně je uzavřena výjezdová větev MÚK 19 Ořech z D0 od dálnice D5. Toto omezení je plánováno nejdéle do konce července tohoto roku.

Print Friendly, PDF & Email