V souvislosti s postupem rekonstrukce západní části mostu na dálnici D0 přes Chlumeckou ulici v Praze bude o víkendu 25.6.-27.6. 2021 omezen provoz v Chlumecké ulici. Jelikož je dokončena  výstavba  spodní části mostu, bude probíhat osazení prefabrikovaných nosníků hlavní nosné konstrukce. V sobotu osadíme nosníky na severní části  (nad Chlumeckou ulicí směrem do centra) a v neděli v jižní části mostu. To je také důvodem plánovaného víkendového omezení, které bude probíhat následujícím způsobem:

Uzavírka ulice Chlumecké směrem do centra a uzavírka dálnice D0 výjezdové větve exitu směrem na Černý most:
Výstavba omezení v pátek 25.6.2021 od 18:00 – 25.6.2021 do 23:59 s režimem provozu 1/1 (1 jízdní pruh v každém v obou jízdních pásech v Chlumecké ulici).
Uzavření jízdního pásu směrem do centra v sobotu 26.6.2021 od 0:00 – 26.6.2021 do 17:00  s režim provozu 0/1+1 v pravém jízdním pásu z centra.
Značená objízdná trasa za uzavřeno výjezdovou větev z D0:  D0 – Vysočanská radiála – MÚK Satalice – Budovatelská – Vysočanská radiála – D0 – Výjezdová větev směr ulice Chlumecká

Uzavírka ulice Chlumecké směrem z centra a uzavírka dálnice D0 výjezdu a nájezdu EXIT 59 VLEVO:
Výstavba omezení v sobotu 26.6.2021 od 17:00 – 26.6.2021 do 18:00 s režimem provozu 1/1 (1 jízdní pruh v každém v obou jízdních pásech v Chlumecké ulici).
Uzavření jízdního pásu směrem do centra  od soboty 26.6.2021 od 18:00 – do neděle  27.6.2021 do 18:00 s režim provozu 0/1+1 v levém jízdním pásu do centra.
Značená objízdná trasa pro výjezdovou větev z D0: D0 – Vysočanská radiála – MÚK Satalice – Vysočanská radiála – D0 – Výjezd D0 EXIT 59 směr Praha Černý Most (ul. Chlumecká).
Značená objízdná trasa za nájezdovou větev ze směru Praha centrum – směr D10:  Nájezd D0 – D0 – EXIT 63 – výjezdová větev – Českobrodská – nájezd na D0 – dále dle stávajícího značení

Print Friendly, PDF & Email