Dnešního dne, tj. v pondělí 28.6. 2021, předáváme staveniště a následně zahájíme kompletní opravu mostu ev. č. 32-002a na silnici I/32 u obce Činěves na Nymbursku, který zde překlenuje silnici III/3248. V rámci veřejného výběrového řízení na zhotovitele jsme obdrželi 13 nabídek. Jako vítěz tendru provede opravu společnost Eurovia a.s. za necelých 30 mil. Kč bez DPH s uvedením do provozu za 168 dnů, tedy přibližně v polovině prosince tohoto roku.

Stavební stav nosné konstrukce mostu je zhodnocen stupněm V – špatný. Dochází k průsakům vody ve spárách mezi nosníky, je odhalená betonářská výztuž, která má nedostatečné krytí betonem. Na krajním nosníku v poli č. 3 je odpadlý kus betonu, došlo k odhalení kanálku předpínací výztuže, která je masivně napadena korozí, v přírubě nosníku navazuje podélná trhlina. S ohledem na celkový stav mostu bude provedena úplná přestavba mostního objektu za nový most rámové konstrukce o jednom poli splňující požadavky na životnost konstrukce, prostorové uspořádání na mostě a zatížitelnost mostu. Stávající spodní stavba a nosná konstrukce mostu budou demolovány a nahrazeny novou mostní konstrukcí. Základy stávajícího mostu budou ponechány. Nová nosná konstrukce bude monolitická z předpjatého betonu, spodní stavba je navržena ze železového betonu a hlubině založená.

Stavební práce tak začnou bouráním.  Odstraní se vybavení mostu, vyfrézuje se vozovkové souvrství mostu a odstraní se římsy. Následně bude snesena nosná konstrukce stávajícího mostu. Po snesení nosné konstrukce bude zdemolována spodní stavba do předepsané úrovně (budou ponechány základy stávajícího mostu). Po ukončení bouracích prací bude možné zahájit výstavbu nového mostu.

Vzhledem k technologii a rozsahu opravy mostu budou práce probíhat za úplné uzavírky silnice I/32 v jeho prostoru a doprava bude převedena na značenou objízdnou trasu přes obec Činěves. Dále musí řidiči počítat s krátkodobými uzavírkami silnice III/3241 pod mostem, které budou vyvolány aktuálně probíhající výstavbou, např. při demolici mostu.

Print Friendly, PDF & Email