V souvislosti s demolicí mostu ev.č. D1-031 v km 24,633, nadjezd Kaliště, který převádí místní obslužní komunikace Lensedly – Hrušov přes dálnic D1, plánujeme úplnou uzavírku této komunikace na dobu 48 hodin. V průběhu uplynulého víkendu, již došlo k úpravě stávající dopravního omezení v části modernizovaného úseku č.2 mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi s částečným převedením dopravy na rekonstruovaný jízdní pás ve směru na Prahu. Na samotném nadjezdu byly zahájeny práce spočívající  např. v odstranění zábradlí, vybourání římsových prefabrikátů nebo frézování vozovkového souvrství.

Úplná uzavírka dálnice je pak plánovaná od soboty 3.7. 2021 20:00 hod. do pondělí 5.7. 2021 20:00 hod. V průběhu těchto 48 hodin bude třeba odstranit 3 pole nosné konstrukce a zbourat spodní stavbu včetně základů obou opěr a zbytků stojek. Víkendové demolici již za úplné uzavírky bude bezprostředně předcházet demontáž středových svodidel dálnice, rozmístění osvětlení a kontrola funkčnosti pro noční práce, instalace řezací techniky včetně napojení elektřiny a vody a přistavení a vystrojení jeřábů LTM 1500. jejich přítomnost naznačuje, že se nebude jednat o klasickou demolici, ale o postupné rozřezání a pomocí jeřábu snesení částí více než 7 metrů vysokého nadjezdu na určenou plochu. Zde dojde k jejich dalšímu dělení, nakládce a odvozu. Zavěšení na jeřáb se bude provádět protažením řetězu přes předem připravené otvory v jednotlivých částech mostní konstrukce. Celý proces bude vyžadovat precizní provedení, aby nedošlo k poškození nové vozovky pod mostem.

Termín sobota 3. 7. 2021 20:00 až pondělí 5. 7. 2021 20:00 byl zvolen proto, že se jedná o jediné možné časové okno s výrazně nízkými intenzitami jak veškeré, tak zejména nákladní dopravy, protože o nedělích a státních svátcích platí v době od 13:00 do 22:00 zákaz jízdy nákladních vozidel nad 7,5 t. Ve spojení s obdobným zákazem v sobotu dopoledne tak tento prodloužený víkend jezdí v celkovém součtu méně než 1/3 běžného počtu nákladních vozidel. Zároveň se vyhýbáme odjezdové špičce v pátek odpoledne a sobotu dopoledne a návratové špičce v úterý (poslední den prodlouženého víkendu – státní svátek).

Výrazně nízká intenzita provozu nám tak současně umožňuje kompletně převést dopravu z dálnice na značené objízdné trasy. Ty budou dvě:

  • pro vozidla do 12 t (obousměrně): MÚK Mirošovice (EXIT 21) – silnice I/3 (Mirošovice) – silnice II/112 (Benešov) – silnice II/110 (Benešov, Soběhrdy, Kozmice) – MÚK Ostředek (EXIT 34)
  • pro vozidla nad 12 t (obousměrně): MÚK Mirošovice (D1, EXIT 21) – silnice I/3 (Mirošovice, Bystřice, Olbramovice, Votice, Miličín) – dálnice D3 – MÚK Měšice (D3, EXIT 79) – silnice I/19 (Tábor-Zárybničná Lhota, Chýnov, Dolní Hořice- Kladruby, Dolní Hořice-Lejčkov, Obrataň, Čížkov, Pelhřimov-Starý Pelhřimov) – MÚK Humpolec (D1, EXIT 90)

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email