V polovině června tohoto roku jsme předali stavbu zhotoviteli spol. Tannaco a.s., aby zahájil rekonstrukci již stavebně technicky nevyhovujícího mostu ev.č. 2-008 spočívající v demolici stávajícího mostního objektu a výstavbě mostu zcela nového. Před zahájením prací na mostě samém probíhaly do konce června přípravné práce mimo komunikaci spočívající v budování zařízení staveniště, přístupů nebo provizorní lávky pro pěší (viz. obrázky). Veškeré tyto práce proběhly bez problémů a tak od 1.7. můžeme zahájit demolici starého mostu.

Práce na mostě si vyžádají uzavírku sil. I/2 v Bečvárech na Kolínsku a převedení dopravy na značené objízdné trasy.  Osobní vozidla do 3,5t budou jezdit po silnicích III. tříd přes Zásmuky. Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5t je vedena po silnicích II. tříd. Nový most plánujeme uvést do provozu letos se začátkem nového školního roku s tím, že ještě do konce září budou probíhat v okolí mostu dokončovací práce, které však již dopravu na silnici I/2 neovlivní.

Print Friendly, PDF & Email