V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí obou jízdních pásů dálnice D8 u Prahy zahájíme v sobotu 3.7. 2021 výstavbu dopravně inženýrského opatření. Výstavba omezení bude probíhat postupně v levém jízdním pásu dálnice ve směru na Prahu od soboty 3.7. 2021 7:00 hod. až do úterý 6.7.2021 12:00 hod.
Od čtvrtka 8.7.2021 9:00 hod. do soboty 10.7.2021 9:00 hod. budeme pokračovat s výstavbou dopravního omezení v pravém jízdním pásu ve směru na Ústí nad Labem a dojde také k otevření přejezdů středového dělícího pásu, aby následně mohlo dojít k převedení levého jízdního pruhu ve směru na Ústí nad Labem do protisměrného jízdního pás. Výstavba dopravního omezení bude dokončena nejpozději v pondělí 12.7. 2021 v 06:00 hod., aby následně mohly být zahájeny práce samotné.

Ty zahájíme opravou krajní poloviny vozovky pravého jízdního pásu v km 4,9 – 12,120 včetně opravy vozovky větví MÚK Úžice (Exit 9) obsluhující pravý jízdní pás a opravou mostů ev.č. D8-007..3, D8-009..3, D8-010..1, D8-011..3 a D8-012..1 a oplocení podél pravého jízdního pásu. Od Po. 18.7.2021 do 24.7.2021 se pak práce rozšíří i na část v úseku km 2,90 – 5,15., kde bude probíhat výměna obrusné vrstvy. Kvůli provádění těchto prací bude uzavřen pomalý jízdní pruh a zpevněná krajnice (odstavný pruh) na pravém jízdním pásu směr (Ústí n./L). Doprava bude vedena v dopravní režimu 2+1/1 provizorní jízdní pruhy. Převádění rychlého jízdního pruhu směr Ústí nad Labem na levý jízdní pás bude provedeno přes přejezd SDP v úseku km 2,565 – 2,685 a v úseku km 3,190 – 3,310 a zpět na pravý jízdní pás přes přejezd SDP v úseku km 12,657 – 12,800. Pro připojení v MÚK Úžice na levý jízdní pás bude vyznačen provizorní připojovací pruh délky cca. 80m.

Větve MÚK Úžice obsluhující pravý jízdní pás budou uzavřeny a budou vyznačeny následující objízdné trasy:
– Pro směr Praha – Kralupy nad Vltavou po dálnici D8 na MÚK Nová Ves (Exit 18) s otočením v MÚK zpět na dálnici D8 a výjezd z dálnice D8 na MÚK Úžice (exit 9)
– Pro směr Kralupy nad Vltavou – Ústí nad Labem po dálnici D8 na MÚK Zdiby (Exit 1) s otočením v MÚK zpět na dálnici D8 směr Ústí nad Labem.

Uvedený režim dopravy v rekonstruovaném úseku se předpokládá do 10.9. 2021 v závislosti na skutečném postupu prací. Doporučujeme sledovat aktuální dopravní informace s ohledem na intenzitu dopravy a případné změny v dopravním omezení. Současně žádáme o opatrnou a ohleduplnou jízdu, neboť každá dopravní nehoda zde bude znamenat výrazné dopravní komplikace.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email