Od začátku zahájení opravy silnice I/4 mezi Milínem a Chrašticemi na Příbramsku jsme si vědomi dopravních komplikací, které sebou přináší oprava za provozu na této vytížené komunikace. V průběhu jednotlivých etap jsme společně se zhotovitelem hledali možnosti akcelerace prací směrem k dřívějšímu uvedení stavby do provozu o proti původně plánovanému termínu k 6.8.2021, abychom tak řidičům co nejdříve umožnili  bezproblémový průjezd.

V současné době pracujeme na opravě posledního úseku, který je třeba v rámci celé opravy dokončit a již reálně plánujeme uvedení do provozu opraveného úseku v pátek 30.7. 2021, tedy o týden dříve než bylo původně v plánu. Stále však hledáme možnosti dalšího zkrácení termínu.
Předstih proti plánu nám tento pátek 2.7.2021 také dovoluje přerušit pokládku konstrukčních vrstev vozovky. Po položení ložné vrstvy a jejím vytvrdnutí odstraníme v aktuálně opravovaném úseku dopravní omezení v podobě kyvadlově řízené dopravy a umožníme zde provoz oběma jízdními pruhy (1+1) v režimu průjezdu stavbou s omezením max. povolené rychlosti. Předpokládáme, že nejpozději od pátku 2.7.2021 17:00 hod. do úterý 6.7. 2021 06:00 zde řidiči projedou bez čekání na semaforech, což jak pevně věříme přispěje k hladkému odjezdu na prodloužený víkend. V úterý v ranních hodinách pak již budeme muset zahájit pokládku obrusné vrstvy vozovky, abychom mohli dodržet harmonogram a opravovaný úsek uvedli do provozu ve slíbeném předstihu.

 

Print Friendly, PDF & Email