V polovině června jsme předali staveniště zhotoviteli společnost N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., která opraví most ev.č. 66-006 u Dolejší Obory na silnici I/66. Tady je vše připraveno, abychom v pondělí 5.7. 2021 postavili dopravně inženýrské opatření a zahájili práce samotné. Prořízneme nálety, budeme provádět vrtání zápor pro pažení, vrtání prostupu pro odvodnění opěr, osazovat dočasná betonová svodidla, frézovat asfaltové souvrství a koncem příštího týdne již začneme s bouráním mostní konstrukce.

V počáteční fázi musí řidiči počítat s omezením na výjezdu z okružní křižovatky směrem do ulice Plzeňská. Doprava přes most bude vedena pouze jednosměrně a to ve směru z Plzeňské ulice na okružní křižovatku. Směrem na Milín a centrum města bude doprava vedena po značených objízdných trasách.

Předali jsme již také staveniště za účelem opravy mostu ev.č. 18-012, který v Husově ulici v Příbrami převádí silnici I/18 přes železniční trať. Zhotovitelem je společnost Raeder & Falge s.r.o., která ze 3 uchazečů o zakázku předložila nejvýhodnější ekonomickou nabídku. Opravu se zavázala provést za 25,11 mil. Kč bez DPH s dobou pro uvedení stavby do provozu 25 týdnů. Nicméně v tomto roce budeme realizovat pouze přípravné práce, vytýčení inženýrských sítí, odstranění náletové vegetace a křovin nebo zajištění výluk na železnici v roce 2022 v návaznosti na stanovený harmonogram prací atd. Letos tak budou probíhat všechny práce, které lze provést a současně nebudou omezovat provoz ve městě. Jedním z důvodů je i souběžné omezení na nedalekém mostě na silnici I/66. Hlavní práce na opravě tohoto mostu tak přijdou na řadu v roce 2022 a ty již sebou přinesou výrazné dopravní omezení.

Print Friendly, PDF & Email