Rekonstrukce mostu na dálnici D0 přes Chlumeckou ulici v Praze probíhá podle předpokladů. Západní část mostu jsme zbourali začátkem května a o víkendu 26.-27.6. 2021 jsme již na nové opěry a pilíře osadili 18 kusů prefabrikovaných nosníků. Nyní budeme pokračovat na dokončení dolní stavby a v další výstavbě hlavní nosné konstrukce této části mostu. V nadcházejícím období přijde na řadu armování a betonáž spřažené desky nosné konstrukce. Po jejím vybetonování ji o několik milimetrů sneseme a položíme na již osazená ložiska. Provedeme zásyp pilíře P2 a zasyp za opěrami mostu a vybetonujeme křídla a závěrné zdi.

Print Friendly, PDF & Email