Na dálnici D1 navazujeme na již zahájenou výstavbu PHS na Chodově, a to zahájením prací na výstavbě nové PHS Újezd v km 4,9-5,35 dálnice D1. Zde již od pondělí 14.6.2021 probíhají přípravné zemní práce mimo těleso komunikace, které provádí sdružení firem SUPER-KRETE + SIMOST + FIRESTA. To v rámci veřejného výběrového řízení nabídlo ze 3 uchazečů o zakázku nejvýhodnější ekonomickou nabídku a protihlukovou stěnu v celkové dálce 446 metrů postaví za 25,46 mil. Kč bez DPH.

Předmětná PHS bude sloužit pro ochranu obytné zástavby obce Praha-Újezd u Průhonic před nepříznivými vlivy hluku ze silničního provozu na dálnici D1. Její umístění, rozměry a vlastnosti vycházejí z výsledků hlukové studie. PHS bude v reálu situována v úseku mezi mostním křížením dálnice D1 s ulicí Formanská a připojením parkoviště Club Motelu Průhonice a je rozdělena na tři úseky, které na sebe přímo navazují. Nejkratší úsek „A“ (délka 28m) bude umístěn na hraně náspu, úsek „B“ (délka 44m) bude umístěn paralelně podél stávajícího mostu přes Botič na samonosné ocelové konstrukci a nejdelší úsek „C“ (délka 374 m) bude umístěn na hraně náspu, resp. v zářezu tělesa dálnice D1. V úseku „A“ a „C“ bude výška PHS 4 metry nad niveletou dálnice a bude vyskládána ze železobetonových panelů s pohltivou vrstvou z dřevocementové hmoty. Mostní úsek PHS bude výšky 4 metry nad niveletou dálnice s vylehčenou odrazivou konstrukcí z plexiskla.

Během stavby z důvodu potřeby zajištění pracovního prostoru dojde k omezení provozu na přilehlém dálničním pásu ve směru na Prahu a k uzavření připojovacího jízdního pruhu na výjezdu z parkoviště Club Motelu Průhonice. Bude tak nutno zúžit jízdní pruhy a omezit rychlost projíždějících vozidel na 80 km/h. V souvislosti s výstavbou a osazením samostatné nosné konstrukce (jakého si mostu pro PHS přes Botič) je pak plánované krátkodobé uzavření D1 směrem na Prahu (cca. 10-15 minut). K němu by mělo v dojít o víkendu v polovině srpna a na něho pak naváže cca. 6 hodin trvající omezení provozu do 2 jízdních pruhů.

Print Friendly, PDF & Email