Na dálnici D0, Pražský okruh, zahájíme další opravu. Tentokrát se budou opravovat mostní závěry mostů ev. č. D0-217..1 a D0-217..2, které jsou součástí tzv. Estakády Řepy-Ruzyně.  V rámci veřejného výběrového řízení opravu několika mostních závěrů provede stavební firma Hobst a.s. za 19 481 717,- Kč bez DPH a s dobou uvedení stavby do provozu za 120 kalendářních dnů. Práce budou probíhat z lešení pod mosty i na vozovce, což si vyžádá přechodnou úpravu provozu na dálnici D0.

Výstavba 1. etapy dopravně inženýrského opatření zahájí v sobotu 10.7. 2021 a bude trvat až do neděle 11.7. 20021, 22:00 hod. V průběhu výstavby dopravního omezení bude provoz veden 2 jízdními pruhy přes den a v noci ze soboty na neděli (do 5:00), pouze 1 jízdním pruhem.
V rámci této 1. etapy DIO, která je plánovaná do soboty 24.7. 05:00 hod, se bude pracovat v obou jízdních pásech současně a to za uzavírky levého a středového jízdního pruhu. V jízdním pásu ve směru na Brno (D1) i na Ruzyni (D7) se bude jezdit při pravé části vozovky 2 provizorními jízdním pruhy o šířce 2,75 a 3,25 metrů s omezením max. dovolené rychlosti. Řidič musí rovněž počítat s uzavřením nájezdové větve MÚK Řepy z dálnice D6 na dálnici D0 směrem letiště Ruzyně, Chomutov a vedením provozu po kratší značené objízdné trase (v rámci MÚK a přilehlých komunikací).

Omezení v rámci 2. etapy DIO od 26.7. do 6.8. 2021, kde se bude pracovat v obou jízdních pásech v pravém a odstavném jízdním pruhu, bude praktický identické. Opět se bude jezdit v režimu 2+2 provizorní jízdní pruhy, jen nájezd z dálnice D6 na D0 (v předchozí etapě uzavřený) bude umožněn přes provizorní připojovací pruh dlouhý 60 metrů.

Dopravní omezení spojené s opravou mostních závěr je plánované do soboty 21.8.2021 05:00 hod. kdy bude zahájeno jeho odstraňování. Nejpozději v neděli 22.8. 2021 ve 22:00 hod. by již měl být provoz vedený inkriminovaným místem bez jakýchkoliv omezení.

Print Friendly, PDF & Email