V průběhu prací v úseku č. 3, který začíná cca 300 metrů za mostem přes železniční trať směrem na Pňov, byly po odfrézování obrusné vrstvy zjištěny široké trhliny ve zbývajících asfaltových vrstvách při kraji pravé části komunikace. Provedená sonda potvrdila předpokládaný havarijní stav krajnice způsobený nevyhovujícím podložím, které nemá potřebnou únosnost. Z tohoto důvodu se zahájila sanace celé takto poškozené části vozovky, kde je třeba odstranit neúnosné zeminy v aktivní zóně v tloušťce 600mm do úrovně parapláně. 

Nutnost provedení sanace má však vliv na harmonogram prací a z tohoto důvodu dojde k uvedeni opravovaného úseku sil. I/38 do provozu přibližně o 14 dnů později. V současné době předpokládáme, že by stávající nepříjemné dopravní omezení v podobě kyvadlově řízené dopravy mělo být odstraněno nejpozději v průběhu soboty 19.7.2021. 

Print Friendly, PDF & Email