Nejpozději do soboty 10.7. 2021 ranních hodin dokončíme výstavbu dopravního omezení na dálnici D8 ve směru na Ústí nad Labem a v pondělí 12.7. již zahájíme práce na letošní největší opravě dálnice nejen ve Středočeském kraji. Jako první přijde na řadu krajní polovina vozovky pravého jízdního pásu (směr Ústí n./L.) v

včetně opravy vozovky větví MÚK Úžice (Exit 9) obsluhující pravý jízdní pás, oprava mostů ev.č. D8-007..3, D8-009..3, D8-010..1, D8-011..3 a D8-012..1 a oplocení podél pravého jízdního pásu, které v tomto úseku doposud chybí. Zahájíme přípravou staveniště, která bude zahrnovat sejmutí svrchní drnové vrstvy na svazích zemního tělesa, stržení krajnic, kompletní frézování stávajícího asfaltového souvrství vozovky, demolici betonových monolitických žlabů v koruně a demolici zpevnění dna stávajících příkopů, odstranění svodidel a zábradlí a případné mýcení křovin.

Kvůli provádění těchto prací je nutné uzavřít pomalý jízdní pruh a zpevněnou krajnici (odstavný pruh) na pravém jízdním pásu. Doprava bude vedena v dopravní režimu 2+1/1 provizorní jízdní pruhy. Převádění rychlého jízdního pruhu směr Ústí nad Labem na levý jízdní pás bude provedeno přes přejezd SDP v úseku km 3,190 – 3,310 a zpět na pravý jízdní pás přes přejezd SDP v úseku km 12,657 – 12,800. Pro připojení v MÚK Úžice na levý jízdní pás bude vyznačen provizorní připojovací pruh délky cca 80m.
Větve MÚK Úžice obsluhující pravý jízdní pás budou uzavřeny a budou vyznačeny následující objízdné trasy:
– Pro směr Praha – Kralupy nad Vltavou po dálnici D8 na MÚK Nová Ves (exit 18) s otočením v MÚK zpět na dálnici D8 a výjezd z dálnice D8 na MÚK Úžice (exit 9)
– Pro směr Kralupy nad Vltavou – Ústí nad Labem po dálnici D8 na MÚK Zdiby (exit 1) s otočením v MÚK zpět na dálnici D8 směr Ústí nad Labem

Do etapy uvedené shora (č. 9) bude vhodně časově a místně začleněna další etapa (č.7), během níž provedeme rovněž opravu krajní poloviny vozovky pravého jízdního pásu v úseku km 2,90 – 5,15, která však v této části dálnice D8 bude spočívat pouze ve výměně obrusné vrstvy. Dopravní omezení pro tuto etapu již v levém jízdním pásu ve směru na Prahu stojí. V pravém jízdním pásu dopravní omezení vybudujeme v průběhu víkendu 17.-18.7. 2021 s tím, že v pondělí 19.7. bychom i zde zahájili frézování obrusné vrstvy. Pokud vše půjde podle předpokladů, bude nová obrusná vrstva položena do konce týdne a od neděle 25.7. večerních hodin budou dočasná svodidla zkrácena do km 3,17.

I zde bude doprava vedena v režimu 2+1/1 provizorní jízdní pruhy. Převádění rychlého jízdního pruhu směr Ústí nad Labem na levý jízdní pás bude provedeno přes přejezd SDP v úseku km 2,565 – 2,685 a zpět na pravý jízdní pás přes přejezd SDP v úseku km 12,657 – 12,800.

Print Friendly, PDF & Email