Dokončujeme opravu propustku na silnici I/16 obcemi Tuřany a Hvězda v okr. Kladno. Propustek bychom rádi uvedli do provozu do konce příštího pracovního týdne, tedy 23.7. 2021. Abychom tak mohli učinit, zbývá nám v jízdním pásu směrem na Tuřany odstranit bednění nového čela, provést jeho zásyp a zhutnění, vybetonovat římsu a samozřejmě položit asfaltové souvrství a osadit příslušenství. Provedení těchto prací nám umožni demontovat stávající dopravní omezení spočívající v kyvadlově řízeném provozu. Další dokončovací práce již budou probíhat mimo komunikaci s minimálním vlivem na plynulost silničního provozu.

 

Print Friendly, PDF & Email