Ukončili jsme výběrové řízení zhotovitele stavby ” I/9, I/16 Mělník obchvat 2. stavba” a vybrali společnost Strabag a.s., který nabídl z 9 uchazečů 2. nejnižší cenu, avšak také nejkratší termín pro uvedení stavby do provozu. 420 dnů představuje výrazné zkrácení termínu uvedení stavby do provozu, přičemž zadavatelem stanovená maximální celková doba dle projektové dokumentace byla 1 015 dnů. Nyní bychom rádi se zhotovitelem na přelomu měsíce července a srpna podepsali smlouvu o dílo a následně zahájili stavbu samotnou. To lze předpokládat na přelomu srpna a září 2021. Uvedení této stavby. Uvedení této stavby do provozu pak předpokládáme v 2. polovině roku 2022 proti původnímu předpokladu, který pracoval s rokem 2023.

 

 

Print Friendly, PDF & Email