Dobrou zprávu máme pro řidiče, kteří cestují po silnici I/4. Opravovaný úsek mezi Milínem a Chrašticemi se nám podaří uvést do provozu ještě dříve, než jsme původně očekávali. Termín uvedení do provozu celého opravovaného úseku byl podle harmonogramu stanoven na 6.8.2021. Původně jsme plánovali zkrácení tohoto termínu na 30.7. 2021, nicméně nyní již chceme opravený úsek uvést do provozu s téměř 3 týdenním předstihem. V průběhu úterý 20.7.2021 tak řidiči projedou bez omezení v režimu 1+1, jak byli zvyklí před opravou.

Dnes od pátku 16.7. 2021 15:00 hod. do pondělí 19.7.2021 06:00 hod. bude dočasně odstraněno stávající dopravní omezení v posledním opravovaném úseku a po dobu víkendu tudy řidiči projedou bez omezení v režimu průjezdu stavbou s omezením maximální rychlostí na 50 km/h. V pondělí 19.7. 2021 se sem pak ještě kyvadlová doprava na chvílí vrátí.

Současně již připravujeme zahájení navazující opravy silnice I/4 Chraštice-hranice Středočeského kraje. Aktuálně probíhá veřejné výběrové řízení na zhotovitele. Obdrželi jsme celkem 7 nabídek a 12.7.2021 jsme vybrali tu ekonomicky nejvýhodnější. Nyní do 27.7. 2021 běží zákonem stanovená lhůta pro podání námitek neúspěšných uchazečů. Pokud v další přípravě nenastanou neočekávané průtahy, opravu bychom rádi zahájili již v průběhu září tohoto roku, abychom do zahájení zimní údržby 1. listopadu, stihli opravit co největší část tohoto úseku silnice I/4, která již není v dobré kondici.

 

Print Friendly, PDF & Email