V Praze a Středočeském kraji probíhá řada oprav a rekonstrukcí na dálnicích a silnicích I. tříd. V červenci opravujeme povrchy komunikací, mosty, propustky i tunely. Pracujeme na konstrukci vozovek, opěrných zdech a odvodnění a kanalizaci komunikací nebo modernizaci svodidel. V kraji jsme dokončili nebo aktuálně probíhají akce v hodnotě téměř 2 mld. Kč bez DPH (bez modernizace D1 a nákladů na výstavbu nových obchvatů). Tento měsíc tak opravujeme nebo jsme doposud opravili téměř 40 kilometrů komunikací, kde se v rámci stavby řeší nejen jejich povrch ale rovněž obnova krajnic, odvodnění, čištění příkopů, oprava propustků a příslušenství atd. atd.

Řidiči tuto stavební činnost pociťují na množství dopravních omezení, které více či méně mají vliv na plynulost provozu a pozemních komunikacích v kraji. V tomto týdnu se nám podařilo uvést do provozu úsek na sil. I/4 Milín-Chraštice (okr. Příbram)  a na sil. I/38 úsek  Pňov-Předhradí-Nová Ves I (okr. Kolín), kde kyvadlově řízená doprava představovala výrazný zásah do plynulosti provozu. Aktuálně pracujeme na 6 stavbách v rámci nichž komunikace opravujeme komplexně. 2 jsou na dálnici (D4, D8) a zbývající na silnicích I. tříd. Až na opravu silnice I/27 průtahu Jesenice na Rakovnicku probíhají všechny opravy za provozu. Z těchto staveb dochází zatím k větším dopravním komplikacím v rámci akce “I/38 Debř-Kosmonosy oprava povrchu a odvodnění” (okr. Mladá Boleslav) a akce “I/9 Vehlovice-Želízy- oprava komunikace” (okr. Mělník), kde se jezdí kyvadlově. K červenci jsme rovněž dokončili opravu 2 mostů a dalších 18 se v různém rozsahu opravuje. Další mosty jsou v přípravě k zahájení ještě v letošní stavební sezóně.

Mimo tyto větší akce je třeba počítat i s dalšími opravami, které probíhají v rámci běžné údržby či velkoplošných výsprav a provoz na dané komunikaci omezují v řádu několika hodin maximálně dnů. Proto doporučujeme před cestou sledovat dopravní informace například na www.nove.dopravniinfo.cz

Děkujeme všem účastníkům silničního provozu za trpělivost a ohleduplnost a věříme, že to na stavu komunikací bude vidět.

Print Friendly, PDF & Email