V pondělí 2.8. 2021 zahájíme opravu silničního propustku u Malotic, okr. Kolína, na silnici I/2. V podstatě se jedná o zrušení stávajícího klenutého propustku a vybudování nového propustku o 9 metrů dále ve směru staničení. Stávající klenutý propustek je nefunkční, neboť výtok propustku je vůči navazujícímu terénu o 0,5 m níže (utopený) a voda, která do propustku přitéká, v něm zůstává. Z výše uvedeného nedostatku jsou patrné poruchy čel, křídel a nános na dně propustku. Dalším nevyhovujícím prvkem jsou krátká svodidla související s nedostatečnou krajnicí a historicky hlubokým příkopem vlevo. Jelikož stávajícím propustkem vede sdělovací kabel Cetin, bez jeho přeložky není ve stejném místě možné vybudovat propustek nový, bylo rozhodnuto o jeho posunutí.  

Zrušení stávajícího propustku bude provedeno odbouráním křídel a horní části jeho čel s následným dosypáním svahu zemního tělesa a zasypáním propustku. Stávající sdělovací kabel bude uložen do dělené chráničky. Nový propustek je navržen bez čel jako trubní o délce necelých 15 metrů se seříznutím na vtoku i výtoku ve sklonu svahu. Ten bude v místě odlážděn dlažbou z lomového kamene do betonového lože. Po obou stranách komunikace je navrženo v souvislosti se stavebními úpravami zřízení zemních krajnic, které jsou v současné době příliš úzké a tady nevyhovující. Bude provedena rovněž úprava příkopu a jeho zpevnění betonovou žlabovkou. Opravu provede společnost Transbeton Bohemia, s.r.o za 1,81 mil. Kč bez DPH.

V místě opravy bude nejdříve postavena provizorní komunikace, na kterou bude následně převeden provoz. Po celou dobu prací, tedy i při využití provizorní komunikace, bude provoz řízen kyvadlově světelnou signalizací. S uvedením do provozu a odstraněním omezení počítáme do 31.10. 2021.

Print Friendly, PDF & Email