Na dálnici D10 pokračujeme v opravě dálničního mostu ev.č. D10-016 u Staré Boleslavi, kde momentálně pracujeme na jeho levé části v levém jízdním pásu ve směru na Prahu. Ve středu jsme na podložiskové bloky vybetonované na opěrách uložili samotná ložiska a provedli jsme betonáž přechodové desky. Včera jsme uložili ve středové části předem předpjaté prefabrikované nosníky. Celkem je nosná konstrukce části mostu ve směru na Prahu tvořena 12 kusy.
Následovat bude betonáž spřažené desky a veškeré další práce směřují k tomu, abychom v rámci 3. probíhající etapy dokončili celý most v tomto jízdním pásu dálnice a začátkem září přešli na opačnou stranu, kde 4. etapou zahájíme částečnou demolici a následně stavbu mostu ve směru na Mladou Boleslav.

Print Friendly, PDF & Email