Na mostě u Dolejší Obory v Příbrami na silnici I/66 jsme již zajistili přeložku horkovodu a zbourali nosnou konstrukci a horní část opěr. Po druhé části mostu je zachován jednosměrný provoz směrem z Plzeňské ulice k okružní křižovatce. V nejbližší době nás čeká bourání dna a demontáž dlažby a po jeho úklid navezení materiálů pro betonování (armatury, bednění). Budeme vrtat a vlepovat trny pro rozšíření obou opěrných zdí mostu. Práce zatím probíhají podle schváleného harmonogramu bez výraznějších problémů.

 

 

Print Friendly, PDF & Email